Oásis Azul - Holiday home in the Eastern Algarve

Huurvoorwaarden Oásis Azul

 

1. Voorwaarden van toepassing

Op alle met Oásis Azul gesloten overeenkomsten (hierna verhuurder genoemd) zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 

2. Huurperiode

Van oktober tot en met juni bedraagt de minimale huurperiode vier nachten.

Van juli tot en met september is dit zeven nachten

 

3. Reserveren​ en aanbetalen

3.1. Er kan online, telefonisch of per e-mail worden gereserveerd. De reservering wordt door de verhuurder bevestigd per e-mail.

De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom (voor overwinteraars 25% van de huursom). De aanbetaling dient uiterlijk twee weken na de reservering te zijn voldaan. 

Het resterende deel kan tijdens het verblijf contant worden voldaan of worden overgemaakt. Wanneer het bedrag wordt overgemaakt dient dit bedrag voor afloop van de huurperiode op de rekening van de verhuurder te staan.

3.2. Als de aanbetaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren.

 

4. Aankomst-/vertrekdagen en tijden

De aankomst-/en vertrekdagen zijn flexibel. 

Aankomsttijd vanaf 15:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.

In overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

5. De huursom

De genoemde prijzen zijn inclusief water, elektriciteit, WIFI en gebruik van TV met Europese zenders.

Het gebruik van beddengoed, linnengoed voor badkamer en keuken en twee badhanddoeken zijn inbegrepen.

 

6. Schoonmaak

6.1. De eindschoonmaak is inclusief.

Bij vertrek wordt van de huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten. D.w.z. afwas gedaan, vuilnis verwijderd en alle spullen staan op de plaats zoals het appartement bij aanvang van de huur werd aangetroffen.
6.2. Bij een verblijf langer dan zeven nachten nachten wordt eens per week schoongemaakt en wordt het beddengoed vervangen.

6.3. Een extra tussentijdse schoonmaak is mogelijk voor € 30,- per keer.

6.4. Handdoeken worden om de vier dagen vervangen. 

6.5. Voor huurders die gebruik maken van het overwintertarief gelden aangepaste voorwaarden (zie punt 15).

 

7. Volwassenen

De accommodatie gaat uit van het adults-only concept en is uitsluitend toegankelijk voor personen met een minimum leeftijd van achttien jaar.


8. Huisdieren

Huisdieren zijn welkom in de winterperiode. Dit altijd in overleg.

 

9. Roken

Roken is in de appartementen en bij de 'plunge pool' niet toegestaan.

 

10. Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk plaats te vinden (kan ook digitaal).

Tot 8 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom.
Binnen 8 weken tot 2 weken voor de aankomstdatum: 75% van de totale huursom.
Binnen 2 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.


11. Indeplaatsstelling

De huurder kan de boeking, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de huur, overdragen aan een andere huurder.

Dit kan alleen met toestemming van de verhuurder. 

 

12. Aansprakelijkheid

12.1. Gedurende het verblijf in Oásis Azul is de huurder aansprakelijk voor het appartement, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde behoren. Eventueel door de huurder of medehuurders aangerichte schade dient meteen aan de verhuurder gemeld te worden.

12.2. Er wordt geen borg gevraagd maar mocht er schade zijn ontstaan dan wordt dit doorberekend aan de huurder. Voor huurders die gebruik maken van het overwintertarief gelden aanvullende voorwaarden m.b.t. het betalen van borg (zie punt 15).

12.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Oásis Azul.

12.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, epidemieën en andere externe factoren.

12.5. De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.

12.6. De verhuurder heeft het recht een reservering te annuleren op elk moment als omstandigheden buiten de macht van de verhuurder om, hem hiertoe dwingen of noodzaken. In zo’n geval is de verhuurder enkel verplicht het al door de huurder aanbetaalde huurbedrag te restitueren.

12.7. Het kan gebeuren dat er, ondanks dat we heel rustig wonen en geen directe buren hebben, in de buurt van Oásis Azul werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden of andere activiteiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.


13. Klachten

Als het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, dient de huurder dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan de verhuurder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

14. Aanvullende voorwaarden voor overwinteraars

Huurders die gebruik maken van het speciale overwintertarief worden overwinteraars genoemd.

Hiervoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

14.1. Er kan online, telefonisch of per e-mail worden gereserveerd. De reservering wordt door de verhuurder bevestigd per e-mail.

De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 25% van de huursom. De aanbetaling dient uiterlijk twee weken na de reservering te zijn voldaan. 

14.2. Er is een borg verschuldigd van € 250,-. De borg dient voor aankomst, per bank, te worden voldaan. De borg wordt, als het appartement door de verhuurder na afloop van het verblijf wordt goed bevonden, geretourneerd. 


15. Plunge Pool

De 'plunge pool' heeft een diameter van 4.6 meter en is niet verwarmd en is geopend zolang het weer het toelaat.


16. Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt (m.u.v. onze samenwerkingspartner Huurkalender voor de boekingsmodule). Wij gebruiken geen gegevens voor marketingdoeleinden. 


17. Akkoord

De huurder wordt geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met bovengenoemde voorwaarden.