Oásis Azul - Holiday home in the Eastern Algarve

Huurvoorwaarden Oásis Azul

 

1. Voorwaarden van toepassing

Op alle met Oásis Azul gesloten overeenkomsten (hierna verhuurder genoemd) zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 

2. Huurperiode

2.1. Appartementen: Van oktober tot en met juni bedraagt de minimale huurperiode vier nachten.

Van juli tot en met september is dit zeven nachten

2.2. Tenda: De minimale huurperiode bedraagt vier nachten. 

 

3. Reserveren​ en aanbetalen

3.1. Er kan online, telefonisch of per e-mail worden gereserveerd. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling van 50% van de huursom. De aanbetaling dient uiterlijk een week na de reservering te zijn voldaan. 

3.2. Het restant van de huursom dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst te zijn voldaan.

3.3. Als de betalingen niet binnen de afgesproken termijn zijn voldaan, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren. Wanneer een aanbetaling heeft plaatsgevonden, wordt het niet nakomen van de tweede betaling beschouwd als annulering en vindt er geen restitutie plaats.

 

4. Aankomst-/vertrekdagen en tijden

De aankomst-/en vertrekdagen zijn flexibel. 

Aankomsttijd vanaf 15:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.

In overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

5. De huursom

De genoemde prijzen zijn inclusief water, elektriciteit, voor Casa Cá & Casa Lá: WIFI en gebruik van TV met Europese zenders.

Tenda heeft geen TV of WIFI. Het gebruik van beddengoed, linnengoed voor badkamer en keuken en badhanddoeken zijn inbegrepen.

 

6. Schoonmaak

6.1. De eindschoonmaak is inclusief.

Bij vertrek wordt van de huurder verwacht dat het appartement opgeruimd wordt achtergelaten. D.w.z. afwas gedaan, vuilnis verwijderd en alle spullen staan op de plaats zoals het appartement bij aanvang van de huur werd aangetroffen.
6.2. Bij een verblijf langer dan zeven nachten nachten wordt eens per week schoongemaakt en wordt het beddengoed vervangen.

6.3. Een extra tussentijdse schoonmaak is mogelijk voor € 30,- per keer.

6.4. Handdoeken worden om de vier dagen vervangen. 

6.5. Voor huurders die gebruik maken van het overwintertarief gelden aangepaste voorwaarden (zie punt 15).

 

7. Volwassenen

De accommodatie gaat uit van het adults-only concept en is uitsluitend toegankelijk voor personen met een minimum leeftijd van achttien jaar.

 

8. Roken

Roken is in de appartementen, de Bell-tent en bij de 'plunge pool' niet toegestaan.

 

9. Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk plaats te vinden (kan ook digitaal).

Tot 8 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom.
Binnen 8 weken tot 2 weken voor de aankomstdatum: 75% van de totale huursom.
Binnen 2 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.


10. Indeplaatsstelling

De huurder kan de boeking, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de huur, overdragen aan een andere huurder.

Dit kan alleen met toestemming van de verhuurder. 

 

11. Aansprakelijkheid

11.1. Gedurende het verblijf in Oásis Azul is de huurder aansprakelijk voor het appartement, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde behoren. Eventueel door de huurder of medehuurders aangerichte schade dient meteen aan de verhuurder gemeld te worden.

11.2. Er wordt geen borg gevraagd maar mocht er schade zijn ontstaan dan wordt dit doorberekend aan de huurder. Voor huurders die gebruik maken van het overwintertarief gelden aanvullende voorwaarden m.b.t. het betalen van borg (zie punt 15).

11.3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Oásis Azul.

11.4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, epidemieën en andere externe factoren.

11.5. De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.

11.6. De verhuurder heeft het recht een reservering te annuleren op elk moment als omstandigheden buiten de macht van de verhuurder om, hem hiertoe dwingen of noodzaken. In zo’n geval is de verhuurder enkel verplicht het al door de huurder aanbetaalde huurbedrag te restitueren.

11.7. Het kan gebeuren dat er, ondanks dat we heel rustig wonen en geen directe buren hebben, in de buurt van Oásis Azul werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden of andere activiteiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.


12. Klachten

Als het verblijf niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen, dient de huurder dit zo spoedig mogelijk mede te delen aan de verhuurder, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Er is een klachtenboek beschikbaar en de klacht kan ook gemeld worden via deze site.

 

13. Plunge Pool

De zoutwater 'plunge pool' heeft een diameter van 4.6 meter en is niet verwarmd en is het hele jaar geopend. 


14. Privacy

Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt (m.u.v. onze samenwerkingspartner Huurkalender voor de boekingsmodule). Wij gebruiken geen gegevens voor marketingdoeleinden. 


15. Akkoord

De huurder wordt geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben. Bij reservering gaat de huurder akkoord met bovengenoemde voorwaarden.